POLITYKA PRYWATNOŚCI – CZYLI ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ

KIM JESTEŚMY? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Axcelo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Milenijnej 45E/42, 03-130 Warszawa (dalej również jako: My lub Axcelo). 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Kontakt z nami dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail dane@axcelo.pl lub listowanie pod adresem Axcelo Sp. z o.o., ul. Milenijna 45E/42, 03-130 Warszawa, z dopiskiem „Moje dane osobowe”. Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: iod@axcelo.pl. 

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w ramach Twojego kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdziesz w części: „W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe”

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu internetowego. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Ci możliwości bezproblemowego przeglądania naszej strony internetowej oraz bieżącego kontaktowania się z nami za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza kontaktowego. 

Podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym dane będziemy przetwarzać w celu odpowiedniego ustosunkowania się do Twojej wiadomości, w tym udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Twoje dane osobowe przetwarzamy też dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. 

Dodatkowo, o ile podasz nam swój adres email lub telefon, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych produktów.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie

 1. imię i nazwisko i/lub nazwa firmy
 2. adres e-mail
 3. numer telefonu
 4. informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)
 5. numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
 6. informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 7. dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
 8. informacje o źródłach pozyskania Twoich danych
 9. treść Twojej wiadomości
 10. dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem
 11. udzielone przez Ciebie zgody.

* Czym są pliki cookies ? 

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

 1. Dane osobowe podane w związku z przesłaniem formularza kontaktowego przetwarzamy na podstawie Twojej zgody;
 2. Jeśli wyraziłeś odrębną zgodę, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji komunikacji marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną;
 3. dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików Cookies, przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
 4. W zakresie, w jakim chcemy zapytać Cię o opinię dotyczącą danego produktu lub danej usługi – Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora, jaki mamy w tym, aby nieustannie polepszać nasze usługi oraz ofertę produktową;
 5. Jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o tym, jak prowadzimy serwis, w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi z powołaniem na uzasadniony interes, jaki mamy w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszym serwisem;
 6. Wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych, przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Ci ofert i promocji, które według nas mogą Cię zainteresować.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres, przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 1. zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 2. udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas związany z naszą reakcją na Twoją wiadomość i w zależności od zawartej w niej dyspozycji. Tym samym może być to np. czas na udzielenie Tobie niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
 3. pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH? 

Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom, tj.:

 1. firmie zajmującej się obsługą IT, 
 2. firmie księgowej, 
 3. firmie, która wspiera nas w obszarze utrzymania i serwisowania strony internetowej, 
 4. firmie świadczącej dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, wysyłać komunikaty marketingowe drogą elektroniczną lub telefoniczną,
 5. naszym doradcom prawnym. 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE? 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 1. Reguła adekwatności 

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

 1. Reguła transparentności 

Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

 1. Reguła prawidłowości 

Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem e-mail dane@axcelo.pl lub pisząc na adres: Axcelo Sp. z o.o., ul. Milenijna 45E/42, 03-130 Warszawa.

 1. Reguła integralności i poufności 

Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

 1. Reguła rozliczalności 

Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych. 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. 

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

 1. Prawo do poprawiania danych 

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

 1. Prawo do żądania usunięcia danych 

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

 1. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda – przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną z naszej strony, to masz również prawo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc. Pamiętaj też, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wszystkie uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail dane@axcelo.pl lub pisząc na adres: Axcelo Sp. z o.o., ul. Milenijna 45E/42, 03-130 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach naszego marketingu bezpośredniego realizowanego z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. 

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail dane@axcelo.pl lub pisząc na adres Axcelo Sp. z o.o., ul. Milenijna 45E/42, 03-130 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.